Hvordan kan vi hjælpe dig?

Løsninger for sunde medarbejdere i sunde virksomheder

Du får i alle vores løsninger de nyeste digitale værktøjer der giver det fulde overblik over sygefraværet både for den enkelte medarbejder og for dig som leder. 

Du får styr på hvornår og for hvem der skal følges op.

Du kan få sundhedsrådgivning til dine syge medarbejderne af erfarne sygeplejersker. Det bidrager både til omsorg, men også at de hurtigere kommer tilbage til arbejdspladsen igen.

För dig med över 250 medarbetare

Sjukfrånvaro är komplicerat, dyrt och innebär merarbete för chefer och HR för att fullfölja arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. MedHelps tjänster gör det enkelt att hantera och fånga upp risker för sjukfrånvaro. Samtidigt får ni tillgång till rapporter och analysverktyg som möjliggör datadrivet och långsiktigt arbete för ökad hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

 • Koll på sjukfrånvaron; omfattning, risker och orsaker
 • Dokumentation och uppföljning enligt lagar och regler
 • Data för rätt åtgärder och branschjämförelser
 • Smidigt och användarvänligt system

 

Hur ser sjukfrånvaron ut i er organisation?

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Våra produkter

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Kontroll på sjukfrånvaron lönar sig

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. Många företag inser värdet av att investera i de anställdas hälsa och investerar därför i någon from av företagshälsovård. Med MedHelps lösningar för digital företagshälsovård blir besluten datadrivna och rätt insats kan göras i tid vilket innebär vinster för individen, kollegorna och företaget som helhet. Det handlar också om social och ekonomisk hållbarhet för organisationen.

Med MedHelps tjänster kan risker för långtidssjukfrånvaro upptäckas enkelt i ett tidigt skede. För många företag kan det bli ett hårt slag om en medarbetare försvinner under lång tid och produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekryteringar och rehabilitering kan kosta hundratusentals kronor.

Kort sjukfrånvaro är vanligast och kostar organisationen mycket. För ett företag med 500 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 20 700 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 3 450 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

”MedHelp skaber over vores fravær, og ligeledes vores opfølgning.”

Brian Hansen, Afdelingschef HSE, Kemp & Lauritzen

Ledelsesparring

 

Uanset om du er en stor eller mindre virksomhed, så kender du nok udfordringen med syge medarbejdere, du har været i tvivl om hvordan du skulle håndtere, eller et sygefravær du synes er rigeligt højt.

Her kan vores eksperter i hjælpe jer med konsulentrådgivning eller ved at opkvalificere dine ledere, så de bliver bedre til at sikre høj trivsel og lavt sygefravær.

MedHelp Consult

MedHelp Academy

Hvad er stress?

Der findes adskillige definitioner på stress. Én forståelse af stress er den medicinske forståelse, hvor det giver det sig udslag i kroppens hormoner, når kroppen registrerer en belastning. Dette betyder også, at stress ikke i sig selv er en sygdom eller en diagnose, men en belastningsreaktion på at kroppen for længe har befundet sig i en uheldig hormonbalance.

Læs mere

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.

Mindre sygefravær i 2021?

Få guiden med 5 simple trin, som hjælper dig til at reducere sygefraværet i din virksomhed. 

Tak for din besked. Den er nu afsendt.